آدرس کارخانه: تبریز، سردرود، خیابان القلندیس دوم، کارخانه پنجره سازی بهبقا

تلفن تماس کارخانه:

۰۴۱-۳۴۲۱۵۲۲۳

مهندس نیما بهمنش:

۰۹۱۴۱۰۶۱۷۶۹

مهندس مسعود حسین زاده:
۰۹۱۴۱۳۳۳۳۰۱

( لطفا بدون هر تردیدی تماس بگیرید ، پاسخ گویی در ضمینه پنجره upvc و termal کار مورد علاقه ماست .)