شرکت بهبقا مفتخر است که هر ساله در نمایشگاه های معتبر کشور در موضوعات درب و پنجره و نیز مصالح ساختمانی در خدمت شما هم میهنان عزیز باشد .