۱-پروژه ۴۸۳ واحدی نیایش (فاز سه سهند تبریز)

01

02

۲-پروژه ۱۲۰ واحدی نسیم (فاز سه سهند تبریز)

03

۳-پروژه ۱۲۰ واحدی رز (فاز سه سهند تبریز)

04

۴-پروژه ۳۳۰ واحدی پیوند (فاز سه سهند تبریز)

05

۵-پروژه ۳۲۲ واحدی گلباد (فاز سه سهند تبریز)

06

۶-پروژه ۳۳۶ واحدی عمران آباد اورین (فاز چهار سهند تبریز)

۷-پروژه ۳۳۰ واحدی مرصاد غدیر ( فاز ۳ سهند تبریز)

IMAG0813

۸-پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر شهرستان نقده

IMG_0755

۹-پروژه ۲۰۰ واحدی گمرک استان آ.ش

۱۰- تمامی ساختمان های جدیداداره کل دارایی در شهرستان های گوگان، خسروشهر، هوراند و نیز تعویض پنجره های ساختمان قدیمی آن در تبریز ( اداره کل، نیروی انتظامی سابق و دارایی تاکسیرانی )

photo_2016-04-12_00-33-51

۱۱- ۱۵۰ واحدی قصر سبز آذرشهر
photo_2016-10-11_02-09-28۱۲-